Henryk Šimek Instagram
Dětský herec - Henryk Šimek
Dětský herec - Henryk Šimek
Dětský herec - Henryk Šimek

Co potřebuješ vyřídit před přihlášením na casting na dětskou roli

Je zapotřebí mít povolení k činnosti pro dětské castingové agentury, a to pro každou agenturu zvlášť. Získáš ho na úřadu práce, kde povolení prochází správním řízením a aby bylo schváleno, budeš potřebovat také potvrzení od lékaře, které je nutno zaplatit. Celkový proces trvá minimálně 14 dnů. Prohlášení si pak můžeš společně s rodiči nebo zákonnými zástupci vyzvednout osobně nebo si ho můžeš nechat zaslat poštou.

Povolení k činnosti pro děti zahrnuje několik omezení, které je při následné spolupráci nutno dodržovat. Týkají se například maximální délky výkonu činnosti či následného odpočinku.

Potřebovat budeš také profesionální fotografie různých výrazů obličeje na bílém pozadí. Pak už se stačí jen přihlásit na casting.

Jak a kde hledat castingy pro děti?

Pro filmové a reklamní role je nejsnadnější cesta, jak najít příležitosti k natáčení, castingová agentura pro děti. Na Facebookových či webových stránkách daných agentur vždy najdeš aktuální info o konkurzech. Agentury si však berou 10–25 % z honoráře.

Pokud hledáš příležitost pro divadelní role, je zapotřebí pravidelně sledovat oficiální stránky, kde tě budou o nových konkurzech informovat.

Dětský herec - Henryk Šimek
Dětský herec - Henryk Šimek
Dětský herec - Henryk Šimek

Průběh konkurzu pro děti

  1. Kolo – e-mail s detailními otázkami

  2. Kolo – casting bez režiséra

  3. Kolo – rozhodnutí režiséra

  4. Kolo – zkouška

Smlouva i honorář budou vždy psány přímo na tebe. Výše honoráře se může lišit podle příležitostí. Například v oblastních divadlech dětem platí také za čas strávený nastudováním role. V případě reklam či televizní tvorby zase jen za natáčecí den. Někdy se také připlácí tzv. buy out (výplata podílníka). Konečná cena se pak odvíjí i od lokality.

Jak natáčení probíhá

Při samotném natáčení je velice důležitá časová flexibilita, a to nejen tvoje, ale i rodičů. V plánech často dochází k velkým změnám a je nutné se umět přizpůsobit. Proto je také důležité mít vstřícnou základní školu či zvolit individuální plán. Musíš být schopný sám dohánět učivo. Je také důležité vše perfektně skloubit i s dalšími koníčky. Moc volna mít nebudeš ani o prázdninách.

Aby celé natáčení proběhlo co možná nejlépe, je důležité, naučit se scénář. Někdo se zvládne texty, výrazy, situace i pocity naučit hned, a někdo zase bude potřebovat více času.

Natáčecí den může být někdy psychicky velmi náročný – dochází k častým prodlevám a dlouhé čekání může být opravdu únavné. Nebo například v zimě se točí letní scény a v létě zase zimní. 

Větší produkce ti poskytnou perfektní zázemí a catering, avšak v případě menších produkcí je zapotřebí přinést si své vlastní jídlo.

Dětský herec - Henryk Šimek
Dětský herec - Henryk Šimek
Dětský herec - Henryk Šimek
Neztrácejte naději a chuť na castingy pro děti. I když je dítě herecky nadané, nemusí konkurz vždy dopadnout pozitivně. Vše se odvíjí od preferencí režiséra pro danou roli. Vyjít tak může například jeden konkurz z deseti.

Lucie Šimková